Printervriendelijke versie
MasterPainters Portraits

Over uw foto's
LEES DEZE TIPS VOORDAT U BESTELT OM EEN PERFECT SCHILDERIJ TE KRIJGEN!
1

Uw gekozen foto('s) moet(en) om te beginnen:
staandeps
liggendeps2
2

Uw foto mag zowel staand als liggend zijn

staand

liggend
3

Hoe bepaalt u uw keuze?
grootofkleineps1
grootofkleineps

De te kiezen foto hoeft geen portretfoto te zijn; staat de
4

Schrijf voor alle zekerheid de kleur van het haar (bij een dier de kleur van de vacht) en de kleur van de ogen op een papiertje en plak het achter op de foto.
briefjeogenhaareps
5
briefjemoedervleps

Wilt u bepaalde dingen niet meegeschilderd hebben (bijvoorbeeld rimpels of een moedervlek), schrijf dat dan ook op het papiertje.
6

Pbriefjederdeeps
groepsfotovoorbriefjeeps

Staat de te portretteren figuur samen met anderen op de foto, schrijf dan ook op het papiertje om welke persoon het gaat ("derde van links", bijvoorbeeld, altijd vanuit het standpunt van degene die de foto bekijkt).

losseeps
7

Wilt u méér figuren op één schilderij, dan is het niet noodzakelijk dat al die figuren toevallig samen op één foto staan.  U kunt van elke figuur een losse foto sturen.  Plak in dat geval achterop elke foto een apart papiertje.
8

Stuur uiteindelijk niet méér dan 1 foto per te portretteren figuur, tenzij telefonisch of via email anders met ons is afgesproken! Wíj kunnen de keuze uit al uw foto's niet maken; dat moet ù doen.
Heeft u nog vragen of andere wensen?